3 PLUS INVEST, spol. s r. o.

Rating a informácie o 3 PLUS INVEST, spol. s r. o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre 3 PLUS INVEST, spol. s r. o. 36919 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 11271. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 98.6999% spoločností je horších ako 3 PLUS INVEST, spol. s r. o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti 3 PLUS INVEST, spol. s r. o." href="http://3-plus-invest.sk-rating.com/">
   <img src="http://3-plus-invest.sk-rating.com/3-plus-invest.png" width="150" height="25" alt="Rating 3 PLUS INVEST, spol. s r. o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating 3 PLUS INVEST, spol. s r. o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia